december 23, 2011

Støj en trussel for arktiske havpattedyr

Share

Støj en trussel for arktiske havpattedyr

Menneskeskabt støj ødelægger sæler og hvalers mulighed for at orientere sig. Den Internationale Organisation tager problemet op på et møde i dag.

Trafikken med larmende skibe på verdenshavene er steget voldsomt i løbet af de seneste årtier. Og den voldsommestøj har alvorlige konseksvenser for havpattedyrenes mulighed for at kommunikere.

”Sæler og hvaler bruger lyd som en meget vigtig sans, når de skal finde vej, finde hinanden og finde føde. De er derfor afhængige af, at der ikke er for meget støj i havet,” siger bioakustiker Jacob Tougaard fra Danmarks Miljøundersøgelsers afdeling for arktisk miljø.

På grund af den globale opvarmning sejler der nu skibe i farvande, der før var lukket af is. Det gør støjforureningen endnu mere udbredt.
Om få år regner man således med at kunne sejle gennem Nordøstpassagen nord om Rusland, og på lidt længere sigt også gennem Nordvestpassagen nord om USA.

Det er amerikanerne, der er mest opmærksomme på at få løst støjproblemerne for de store havpattedyr. I USA er der allerede indført regler for, hvor meget skibe må støje i marine nationalparker som fx Glacier Bay i Alaska. Det er også amerikanerne, der har bedt den Internationale Organisation tage problemet op på møder i dag og igen i maj måned.

Kilde: www.dr.dk 31/03/2008