december 27, 2011

Støj det største miljøproblem for børn

Share

Støj det største miljøproblem for børn

I sammenligning med bl.a. luftforurening og organisk miljøforurening, er støj det mest udbredte miljøproblem for børn. Det viser en undersøgelse fra Sverige.

Miljöhälsorapport 2005 er en national rapport, der beskriver børns miljø og helbred i Sverige. I rapporten oplyser de adspurgte børn selv, at det er støj fra andre børn og høj musik, som er det, der generer dem mest. Både hjemme, i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger.
Konsekvenserne er nedsat hørelse, tinnitus, søvnproblemer og nedsat koncentrationsevne.

I 4 års alderen har omkring to procent af alle svenske børn nedsat hørelse. Når børnene bliver 12 år, har 3 procent problemer med hørelsen. Hvor stor en del af høreskaderne, der skyldes støj, siger rapporten dog ikke noget om. Og da det er den første rapport af sin art, kan den heller ikke sige noget om, hvorvidt antallet af høreskader blandt børn er stigende eller ej.

Hver femte 12-årige i Sverige oplever tinnitus efter at have lyttet til høj musik eller andre høje lyde og hver tiende (i alt 17.000 børn) fortæller, at de af og til hører dårligere efter at have lyttet til høj musik eller andre høje lyde.

Kilde: Videnscenter for Døve, Døvblevne og Hørehæmmede