november 11, 2016

Stilleklasse er godt for alle elever

Share

1.C på Islev Skole i Rødovre er en stilleklasse. Til gavn for den hørehæmmede klasselærer, klassens CI-opererede pige – og i høj grad også alle de normalthørende elever.

Stilleklasse er godt for alle elever

Når eleverne i 1.C på Islev Skole i Rødovre vil sige noget, skal de ikke alene huske at række hånden op. De skal også tage en af klassens ti børnevenlige mikrofoner i hånden og holde den i en håndsbreddes afstand fra munden, før de taler. Og det kan de sagtens finde ud af, fortæller klasselærer Lif Møller Pedersen.

- Det fungerer fantastisk godt. Når vi kører klasseundervisning, respekterer de, at de skal vente på de andre, før de selv tager mikrofonen og taler.  De kan godt lide mikrofonerne og har hurtigt vænnet sig til at høre deres egne stemmer.

Kontaktede hørekonsulent
Da Lif Møller Pedersen opdagede, at der var en CI-opereret elev i den 1. klasse, hun skulle overtage efter sommerferien, tog hun en beslutning. Lif Møller Pedersen har de seneste 15 år selv været udfordret af et høretab, som løbende har gjort det sværere for hende at høre, hvad eleverne siger. Nu var der en mulighed for at slå to fluer med et smæk.

- Jeg ringede til hørekonsulenten ved kommunen, og hun var straks på og hjalp mig i gang med at søge om hjælpemidler. Både den CI-opererede elevs far og skolens ledelse bakkede op om idéen, og så lykkedes det at få det tekniske udstyr installeret i klassen, forklarer Lif Møller Pedersen.

Til gavn for alle
I dag sikrer mikrofonerne, højtalerne og det, at børnene taler efter tur, at både den CI-opererede elev og klasselærer Lif Møller Pedersen får det optimale ud af timerne.

- Det er superrart for vores CI-operede elev. Da det tekniske udstyr blev installeret, udbrød hun: Neej,  jeg kan høre, hvad I siger.

For klasselæreren selv betyder udstyret, at hun ikke skal løbe rundt i klassen for at høre, hvad den enkelte elev siger. Men også de normalthørende elever får mere ud af undervisningen.

- Mange børn i de små klasser er generte og kommer derfor til at tale lavt, men det er ikke noget problem, når vi bruger mikrofonerne. Samtidig gør det også en forskel for alle eleverne, at man på grund af højtalerne hører lige godt - uanset om man sidder på forreste eller bagerste række, fortæller Lif Møller Pedersen.

Ro skaber trivsel
Da Stilleklassens forældre mødte op til det første forældremøde, skulle de bruge de samme mikrofoner, som deres børn gør hver dag. Og forældrene har taget godt imod konceptet ’Stilleklasse’.

- Det er nemt for mig at sælge det som et godt budskab overfor forældrene, for det er kun positivt. Når der kommer mere ro på klassen, sker der også noget positivt med trivslen, forklarer Lif Møller Pedersen.

 

Af Maria Fly Vilsbøll