december 27, 2011

Stille områder skal beskyttes

Share

Der er kun ganske få steder tilbage i den danske natur, hvor trafikstøjen ikke suser og larmer et sted i det fjerne. Hvis stederne skal bevares, skal de afmærkes og beskyttes, mener Miljøstyrelsen.

”Hvis vi fortsat ønsker at have områder, hvor man kan høre naturens egne lyde, så skal de afmærkes i kommuneplanerne,” siger civilingeniør Jørgen Jakobsen fra Miljøstyrelsen.

Styrelsen arbejder for øjeblikket på at lave en vejledning til kommunerne, så de kan blive bedre på at passe på de stille områder. Som reglerne er nu, er der nemlig kun grænser for, hvor meget trafikken må støje – men der findes ikke nogen regler, der skal beskytte den uberørte stilhed – ’skovens dybe, stille ro’, om man så må sige.

Jørgen Jakobsens skrækscenarie er derfor, at der til sidst ikke vil være nogen steder tilbage i Danmark, hvor man kan tage hen for at hvile ørerne.

Ifølge et EU-direktiv skal der oprettes støjkort, der viser, hvor meget det støjer omkring store veje, jernbaner, lufthavne osv. Miljøstyrelsen anbefaler nu, at også de stille områder bliver afmærket.

”Hvis det fremgår af kommuneplanen, at området er et stilleområde, så husker man det, når der skal anlægges veje, virksomheder eller støjende fritidsanlæg som for eksempel skydebaner,” siger Jørgen Jakobsen.

Kilde: www.jp.dk 02/10/2005