december 07, 2011

Stigning i høreskader blandt teenagepiger

Share

Amerikansk undersøgelse viser, at stadig flere unge piger pådrager sig høreskader. Det skyldes nye vaner i fritiden, mener forskere.

Over de sidste to årtier er antallet afstøjskader blandt teenagepiger steget, så der nu er lige så mange piger som drenge, der får skader på hørelsen. Støjskaderne skyldes primærtstøj i fritiden; fx høj musik.

”Tilbage i 1980’erne og 90’erne var det typisk unge mænd, der fik høreskader. Det afspejler formentlig hvad unge mænd og unge kvinder traditionelt set har beskæftiget sig med på arbejde og i fritiden,” siger hovedforfatteren bag undersøgelsen, Elisabeth Henderson fra Harvard Medical School i Boston.

”Det betyder, at drenge tidligere har været mere udsatte for støj fra fx brandalarmer, græsslåmaskiner og den slags ting,” siger hun. ”Men nu kan vi se, at unge kvinder får samme type skader.”

Sammen med forskerholdet, har Elisabeth Henderson set på resultatet afhøreundersøgelser for 4.310 unge i alderen 12 – 19 år, der har deltaget i en række nationale sundhedsundersøgelser i USA.

Ved at sammenligne hvor meget støj de unge blev udsat for i slutningen af 80erne og begyndelsen af 90erne med støjen i 2005-2006, kunne forskerne konstatere, at antallet af høreskader blandt teenagere var forholdsvist stabilt. Med en enkelt undtagelse: teenagepiger.

I tiden mellem starten af 1990erne og 2005 var andelen af teenagepiger med støjskader steget fra 11,6 procent til 16,7 procent – et tal, der tidligere kun er set blandt unge drenge.

Samtidig er musikforbruget steget voldsomt, men forskerne kan ikke umiddelbart finde bevis for, at eksempelvis musiklytning med hovedtelefoner er den underliggende årsag til høretabene blandt teenagepigerne. Derimod peger de på, at piger i højere grad er begyndt at foretage sig de samme ting som drenge i fritiden, men at de kun i mindre grad benytter sig afhøreværn.

Forskerne skriver desuden, at høj musik til koncerter og på diskoteker ligeledes kan spille en afgørende rolle. De har dog ikke haft adgang til undersøgelser om de unges koncert- og diskoteksvaner.

Kilde: Businessweek, 28/12/2010