december 07, 2011

Staten sagsøges for at bremse lavfrekvent støj

Share

Staten sagsøges for at bremse lavfrekvent støj

En gruppe sjællandske borgere vil lægge sag an mod staten for at tvinge den til at sænke grænseværdierne for lavfrekvent støj.

Det er den lavfrekventestøj fra bl.a. vindmøller og kraftværker, som er årsag til, at en gruppen borgere fra region Sjælland nu lægger sag an mod staten.

De vil have Miljøstyrelsen til at skærpe grænseværdierne for støjen, så det bliver et lovkrav, at der bliver taget støjdæmpende foranstaltninger, der kan dæmpe den lavfrekvente støj.

Problemet med støjen er, at det kun er ca. fem procent af befolkningen, der kan høre den.

Diskussionen om den lavfrekvente støj går adskillige år tilbage. Indtil nu har Miljøstyrelsen været meget tilbageholdende med at anerkende, at støjen overhovedet skulle være et problem.

”Vi har ingen planer om at ændre grænseværdierne, for vi mener stadig, at de er i overensstemmelse med den bedste viden på området. Vi mener at den beskytter den helt overvejende del af befolkningen mod væsentlige støjgener,” siger kontorchef Juliane Albjerg fra Miljøstyrelsen.

De nuværende grænseværdier blev fastsat i 1997.

Initiativtager bag sagsanlægget, Kenn Klinthøj, er rystet over styrelsens disposition.
”Hvordan kan man lave grænseværdier, som tillader at 300.000 mennesker ikke kan sove takket være lavfrekvent støj?” siger han.

Flere forskere, bl.a. akustikprofessor Henrik Møller fra Aalborg Universitet, har tidligere forsøgt at komme i dialog med Miljøstyrelsen omkring problemerne med lavfrekvent støj.

Kilde: www.dr.dk, 12/05/2011