Sproglig udvikling

Share

Høresansen færdigudvikles allerede i fosterstadiet.
Fra 20. svangerskabsuge har fosteret hørelse og kan registrere lyde udenfor moderens krop.
Efter fødslen vil et nyfødt barn lytte til sin egen stemme og lege med sine egne lyde. Det er de første spæde skridt på vejen til at lære at tale og forstå tale.
Alle børn udvikler sig forskelligt, men et typisk forløb for et barn med normal hørelse vil se sådan ud:

  • Når barnet er 6-8 uger gammelt, begynder det at pludre. Det udvikler sig med tiden til en mere nuanceret pludren. Barnet begynder også at blive opmærksom på lydene omkring sig. Det bliver forskrækket ved pludselige, kraftige lyde og følger dem med øjnene eller ved at dreje hovedet.
  • Når barnet er et halvt år, begynder at efterligne omgivelserne i sin pludren. Det kan snart forstå enkle ord og beskeder.
  • I et-års alderen begynder barnet selv at forme ord, og sprogforståelsen vokser. I løbet af det næste halve års tid vil barnet kunne bruge og forstå 20-50 ord.
  • Når børn er 2 år gamle kan de fleste sige enkle sætninger og har et ordforråd på 2-300 ord.
  • Fra barnet er 3-4 år, begynder det at bruge ord og sætninger til at kommunikere behov, følelser og spørgsmål. Og herfra går det stærkt. Ordforrådet vokser hurtigt, og udtale og forståelse forbedres markant.