december 27, 2011

Spanske støjkort

Share

Spanske støjkort

For at få et klart billede af støjforureningen i Spanien, skal der udarbejdes støjkort for de større spanske byer inden juni 2007. Det er en af konsekevsnerne af den støjlov, der blev vedtaget i 2003.

Samtidig bliver det muligt for de spanske myndigheder at uddele bøder på op til 300.000 Euro (ca. 2,3 millioner kroner) til personer eller virksomheder, der overtræder støjgrænserne.

Den spanske støjlov kræver at myndighederne får optegnet kort over støjniveauerne langs større veje, banegårde, lufthavne og byområder.

Inden juni 2007 skal der være udarbejdet kort til de 15 største spanske byer, veje med mere end 6 millioner køretøjer om året, jernbanestrækninger med mere end 60.000 tog om året og lufthavne med mere end 50.000 afgange og ankomster årligt.

Støjloven sætter bødestørrelsen til at skulle være mellem 12.001 og 300.000 Euro (91.000 – 2,3 millioner kroner) for ekstreme støjovertrædelser. Moderate overtrædelser straffes med 601 – 12.000 Euro (4500 – 91.000 kr.) mens mindre overtrædelser straffes med bøder på op til 600 Euro. (4500 kr.)

I byen Álava i det nordlige Spanien afslørede et støjkort fra 2004 at indbyggerne var udsat for særdeles skadelig mængde støj. På den baggrund inviterede bystyret repræsentanter fra hele Spanien til et nationalt møde for at debattere støjproblemer og hvad man kan gøre ved dem.

Støjkortene, de forhøjede bødetakster og det nationale møde er alt sammen en del af den organiserede kamp for at mindske støjforureningen og mindske de skadelige konsekvenser den har på mennesker og miljø.

Kilde: www.hear-it.org