Socialtolk

Share

Indtil 1. januar 2010 har personer med kraftige høretab sammen med døvblevne, døve og døvblinde kunnet få hjælp fra en tolk under Det Sociale Tolkeprojekt.
Projektet er nu nedlagt og tolkeadministrationen lagt ind under Den Nationale Tolkemyndighed.
Her kan man få tolke til skrivetolkning, tegnsprog, mund-håndsystem, tegnstøttet kommunikation og taktiltegn.

Med den nye lovgivning kan man få ubegrænset tolk til en række sociale aktiviteter. Tolkning af mere private aktiviteter dækkes af en timebank, hvor man som tolkebruger hvert år får et antal timer stillet til rådighed, som man selv kan disponere over.

For at få hjælp til at finde ud af, hvordan du får fat i en tolk, hvilken tolketype du skal bruge, blive oprettet som bruger osv., skal du kontakte

 


Den Nationale Tolkemyndighed
tlf: 7463 3686
fax: 7469 3686
email:

tolk@dntm.dk

eller

Den Nationale Tolkemyndighed
Postboks 110
Storetorv 10
6200 Aabenraa