Social- og sundhedsuddannelser, pædagogisk grunduddannelse

Share

Social- og sundhedsuddannelser, pædagogisk grunduddannelse

Uddannelserne består af uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt den pædagogiske grunduddannelse - PGU.
Til elever der har brug for det, tilbyder skolerne specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Lov nr. 171 af 02.03.2011 lovbekendtgørelse om erhvervsuddannelser.