december 22, 2011

Slut med tilskud til privat høreapparatkøb

Share

Som et led i forhandlingerne om den nye skatteaftale er der indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at fjerne det offentlige tilskud til høreapparater. Apparater med Bluetooth eller teleslynge bliver ligeledes omfattet af den nye multimediebeskatning.

Der er dårligt nyt i vente for danske høreapparatbrugere. Det ser nemlig ud til, at det tilskud til køb afhøreapparater hosprivate forhandlere, der har eksisteret siden år 2000, bortfalder med udgangen af maj måned.
Tilskuddet fjernes, fordi det ikke har haft den forventede positive effekt påventelisterne, som var den væsentligste begrundelse for at indføre tilskuddet.

Der har været forslag fremme om at indføre en såkaldt ”gulpladeordning” for høreapparater, hvor erhvervsaktive kunne få et mindre tilskud til høreapparaterne, som kunne måtte bruges erhvervsmæssigt, men det kunne der ikke samle sig et politisk flertal bag.

Samtidig tegner der sig bred enighed om at indføre den meget omtalte multimedieafgift på høreapparater, der via Bluetooth og Teleslynge kan viderebringe lyden fra bl.a. fjernsyn og radio til høreapparatbrugeren.

Sidst, men ikke mindst bliver høreapparatbranchen fremover tvunget til at mærke apparaterne alt efter hvor højt batteriforbruget er. Avancerede apparater, der bruger meget strøm, vil gennemdet offentlige fremover kun kunne udleveres til personer, der kan dokumentere at de bor i en certificeret lavenergibolig.

Kilde: A. Prilsnar