december 22, 2011

Slagteri får støjpris

Share

De ansatte på slagteriet i Svenstrup har fået Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris 2009 for at sænke støjen på arbejdspladsen.

I sidste uge uddelte Arbejdsmiljørådet årets arbejdsmiljøpriser, som gives til virksomheder, der har gjort en ekstraordinær indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

I år gik prisen i kategorien ’støj’ til slagteriet i Svenstrup lidt syd for Aalborg. Her har de ansatte arbejdet målrettet med at sænkestøjen i det daglige arbejde.

Det er dels sket ved at de ansatte har ændret adfærd – og dels ved tekniske løsninger.

”Meget handler om at komme af med dårlige vaner. For eksempel at have en spand med teflonindlæg, hvor medarbejderne kan placere røgstokke efter brug. Det larmer meget mindre end tidligere, hvor de ansatte smed dem fra sig, hvilket larmede meget,” siger fabrikschef Jan Thomsen.

Ved dels at få medarbejderne til at ændre adfærd, øget tilsyn og opfølgning, er det lykkede at nedsætte adfærdsstøjen med 6 dB.

Arbejdsmiljøprisen uddeles desuden i kategorierne arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø.