december 29, 2011

Slagsmål om mobiltelefoner og høreapparater i USA

Share

Inden 2008 skal amerikanske mobiltelefonproducenter sørge for, at mindst halvdelen af deres digitale telefoner er kompatible med høreapparater. Det har den amerikanske kommission for kommunikation (FCC) besluttet.
Beslutningen blev budt velkommen af både forbrugere og høreapparatindustrien, men mobiltelefonproducenterne er utilfredse og har protesteret mod de nye regler.

Ni ud af ti mobiltelefoner i USA er digitale - ligesom danske GSM-telefoner - og langt de fleste er ubrugelige for høreapparatbrugere. De nyeste digitale telefoner udsender elektromagnetiske stråler, som resulterer i en høj, summende lyd i høreapparaterne.
De nye regler fra FCC kræver ændringer i telefonerne, så støjen reduceres.
Omvendt mener mobiltelefonfabrikanterne at det i stedet er høreapparatproducenterne, der bør være bedre til at skærme høreapparaterne mod den elektroniske støj.

Reglerne fordrer desuden, at hver telefonproducent fra sommeren 2006 skal tilbyde mindst to modeller, der kan bruges med teleslynge.

For at nedsætte den elektroniske støj fra nuværende mobiltelefoner, kan man som høreapparatbruger se efter følgende, når man vælger mobiltelefon:

  • Antennen skal sidde så langt som muligt fra høreapparatet
  • Lyset i display og tastatur skal kunne slås fra
  • Der skal være en kraftig volumenkontrol

Kilde: www.hear-it.org