december 29, 2011

Skud og arbejdsstøj er det værste

Share

Skud og arbejdsstøj er det værste

Støjende omgivelser på arbejdet og jagt med rifler i fritiden er to af de støjkilder, der forårsager flest høreskader i Norge.

Ved en stor undersøgelse i fjeldlandet blev mere end 50.000 personer over 19 år udspurgt om deres dagligdag, samtidig med at de fik deres hørelse screenet.

Undersøgelsen viste klare konsekvenser af såkaldt impulsstøj. I Nord-Trøndelag, som er den del af Norge, hvor undersøgelsen fandt sted, stammer den hyppigst forekommende impulsstøj fra riffelskud, fordi jagt er en udbredt fritidsbeskæftigelse i regionen. 16 procent af mændene var udsat for denne form for støj, og blandt dem var det gennemsnitlige høretab 7,9 dB i aldersgruppen 45 til 64.

Et støjende arbejde er også skadeligt for hørelsen. Og igen er det mændene, der må holde for. Blandt de ti procent af mændene, der var udsat for mest støj på arbejdet, var det gennemsnitlige høretab på mellem 3 og 10 dB.

De hårdest ramte var mænd på over 45 år i byggeindustrien. Deres gennemsnitlige høretab var på 2,2 dB.

Kilde: www.hear-it.org