Skub de unge ud af skabet

Share

Skub de unge ud af skabet

Årets Ungdomslejr foregår på Islands Brygge i København. I år handler den om åbenhed - ikke om at pille navle. De unge skal ud af skabet og op med håret.

Af Jakob Brodersen

Fra 13. – 16. august er Høreforeningen for tredje gang med til at afholde den årlige ungdomslejr (UL) for unge medhøreproblemer i alderen 18 – 35 år.
Hvor lejrene før i høj grad har handlet om at gøre noget sammen i en lukket kreds af høreapparatbrugere, er dette års lejr langt mere udadvendt.
”I år skal den gruppe, der vil med på UL selv være med til at lave et åbent arrangement,” fortæller Joan Klindt Johansen fra Høreforeningen, der er medarrangør af lejren.
Arrangementet hedder ”Ørerne – en Truet Art”. Her kan alle interesserede lægge vejen forbi Kulturhuset på Islands Brygge for at blive klogere – ikke bare påhørelse oghøretab, men også pålyd ogakustik.

Stort arrangement

På udstillingen, som lejrdeltagerne skal være med til at stable på benene, er det blandt andet meningen at besøgende skal kunne prøve at opleve hvordan et høretab ’lyder’ i forskellige situationer, få en vejledende høreprøve, få en guidet tur gennem øret, og se en udstilling omhøreapparatets historie. Udenfor vil der være et skydetelt, hvor man kan komme og skyde fordomme om dårlig hørelse ned. Det er også planen at de deltagere, der har lyst, bliver sendt ud på budcykler med iskager og informationsbrochurer om risikoen ved at høre høj musik i mp3-afspilleren til de musikglade københavnere.
”Mens udstillingen kører i Kulturhuset, er vores deltagere ambassadører for høresagen. De skal bl.a. fortælle folk om konsekvenserne af at ødelægge hørelsen. Fortælle dem at de skal passe på sig selv.”

Fordomme og netværk i fokus

I de to dage udstillingen varer, er det desuden planen at få så mange som muligt til at svare på nogle få spørgsmål om viden og fordomme i forhold til nedsat hørelse.
Der bliver i det hele taget megen fokus på fordomme og hørelse, fortæller Joan Klindt Johansen. Ikke bare hos omverdenen, men i høj grad også hos deltagerne selv.
”Med spørgsmålene vil vi gerne have deltagerne til at finde ud af, om verden omkring dem nu også har så mange fordomme, som de selv tror den har,” siger hun. ”I virkeligheden er mange af fordommene måske inde i deres eget hoved. De fordomme vil vi meget gerne være med til at skubbe væk. Når de unge kommer sammen på UL er det rigtig godt for dem at se, at det ikke behøver at være så svært – at andre bare lever med det.”
”Vi ved fra de to tidligere år, at input i form af foredrag og oplæg er godt, men det at lave noget sammen – noget andet – at være fysisk aktiv – det giver noget andet. Hvis man cykler eller løber eller har en eller anden opgave, man skal løse sammen, så laver man lige så meget erfaringsudveksling der, som hvis man sad sammen i en gruppe, der kun skulle tale om høreproblemer,” siger hun.
”Når man bliver 18 år, ændrer heledet offentlige system sig rundt om en. Pludselig skal man selv til at have styr på alt det med bevillinger og hjælpemidler – og mange føler sig ikke mødt af systemet. Det kan være svært at finde ud af, hvad man kan og hvad man egentlig har krav på. Selv for mig, der sidder med det hver dag, kan det være meget indviklet. Det er også en af årsagerne til at det er godt med netværk; for man kan se, hvordan andre gør og lade sig inspirere af andre. Måske også andre, end man umiddelbart skulle tro.”

Prøv grænserne af

En anden af tankerne bag UL er, at deltagerne skal prøve at overskride nogle grænser, som de som udgangspunkt måske ikke troede at de turde. På en tidligere lejr havde deltagerne mulighed for at komme ud og stå på vandski. Det kan man ikke med høreapparater på, så det krævede en dobbelt overvindelse for mange – dels den fysiske udfordring i vandskiene, men lige så meget det at lægge apparaterne fra sig.
Den fysiske udfordring er der stadig. I år er der mulighed for at komme ud og sejle i havkajak. Men for mange er det at tage kontakt til fremmede mennesker i forbindelse med arrangementerne en lige så stor overvindelse som at skulle kaste sig ud på de vilde vover.

Op med håret

Kombinationen af netværksdannelse og oplevelser, der sætter deltagernes opfattelse af, hvad de selv kan, i perspektiv, rykker ifølge Joan Klindt Johansen ved mange af deltagerne.
”Mange af dem går jo og gemmer på det,” siger hun. ”Nogle af dem har venner og veninder, som ikke ved, at de bruger høreapparater. Der er piger, der går sådan med håret ned over ørerne for at skjule dem. Det er så fedt at se, at de tør sætte håret op, når lejren er slut. At de kommer ud af skabet. Det der med høreapparaterne skulle jo i virkeligheden gerne bare være en biting.”

Selv om mange af deltagerne ved sidste års UL også havde været med på det første arrangement i 2007, lægger Joan Klindt Johansen stor vægt på, at UL 2009 ikke er en gensynsfest.
Er du i tvivl om, hvorvidt UL 2009 kan være noget for dig, såsend en mail til Joan Klindt Johansen .
Du kan læse mere om UL 2009 her – og om arrangementetØrerne – en Truet Art her.
Det koster 600,- kr. at være med på UL 2009. Prisen dækker både kost og logi.
Alle kan deltage. Man behøver ikke at være medlem af Høreforeningen.