Skrivetolk

Share

Ved skrivetolkning bliver det talte ord formidlet til personer med høretab og døvlevne som tekst på en lille pc-skærm eller et lærred. Tolkningen foregår på den måde at skrivetolken skriver det ned, der bliver sagt, så tolkebrugeren kan aflæse det på skærmen.

Skrivetolkebrugere er som oftest personer med hørenedsættelser eller døvblevne, der har brug for at få visualiseret kommunikationen, men som ikke har lært anden visuel kommunikationsform (som f.eks.Mundhåndsystem ellerTegnstøttet Kommunikation).
De fleste kan anvende en skrivetolk, da den eneste færdighed der kræves af tolkebrugeren er, at vedkommende kan læse.

Skrivetolkning har den fordel at tolkebrugeren kan kigge væk et øjeblik, f.eks. for at tage notater, uden at miste sammenhængen.
Til gengæld er der den ulempe ved skrivetolkning, at tolken ikke kan nå at gengive alle ordene, og derfor sker der en vis grad af resumering af det sagte - eller noget må springes over. Tolken bruger en del forkortelser for at få så meget som muligt med.

Mange bruger skrivetolkning eksempelvis ved foredrag, i forbindelse med møder på arbejdspladsen, ved familiefester, i forbindelse med undervisning o.a.