december 29, 2011

Skriv til Lotte Rømer på hoerelse.info

Share

Skriv til Lotte Rømer på hoerelse.info

Fra i morgen kan hoerelse.infos brugere gå i direkte dialog med en af de toneangivende figurer i høresagen i Danmark.
Forfatter, foredragsholder og musiker Lotte Rømer overtager hoerelse.infos brevkasse og debatforum, så du nu kan spørge hende til råds om de problemer du oplever, diskutere relevante emner på nettet og få svar på tiltale.

"Gennem de senere år har jeg fået mange, mange mails, breve og opringninger - vel at mærke fra mennesker, jeg slet ikke kender. De fleste henvendelser har været fra mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for støtte eller hjælp i forbindelse med et høreproblem. Eller kender nogen, der har det. Eller fra andre, der blot vil give deres besyv med i forlængelse af en artikel, et radioprogram eller et tv-spot om hørelse. Brevene er i de seneste år dog blevet færre, men til gengæld er antallet af mails og mobilopkald steget. Med andre ord, lysten til at udtrykke sig og behovet for at få hjælp er altså ikke blevet mindre.

Derfor vil jeg gerne stille min viden og min indsigt til rådighed for hoerelse.infos læsere. Mange kender mig måske allerede fra mine foredrag, klummer, bøger og artikler, eller måske fra musikkens verden. Hvis ikke, så er jeg først og fremmest foredragsholder, skribent, musiker og sanger, menneske, kvinde og mor - og høreapparatbruger gennem snart 18 år. Jeg er hverken læge, psykolog, audiologiassistent eller tekniker, endsige har papir på noget som helst i den retning. Men når det er sagt, er jeg måske alligevel en af dem i Danmark, der ved allermest om støj, hørelse og høreproblemer - ikke mindst om alle de problemstillinger, man som høreapparatbruger, tinnitusramt eller andet ofte løber ind i.

Det er mit håb, at denne brevkasse kan blive det levende, aktive og sprælske forum, som høreområdet længe har savnet. Her skal være plads til det hele - til både spørgsmål og debatteren, klagesange og de gode ideer, harceleren og jublen.
Så fat pennen, kom frit frem, spørg løs og jeg vil gøre mit bedste for at give relevante, brugbare svar. Og skulle det nu gå så galt, at der virkelig kommer gang i meningsudveksling og debat, vil jeg efter bedste evne forsøge at være tovholder i hele hurlumhejet!"

Lotte Rømer

Lottes Sider åbner 1. oktober.