december 23, 2011

Skrappere støjregler i Tyskland

Share

De tyske støjgrænser for spillesteder og øvrige musikbegivenheder er blevet strammet op. Varigheden af kraftigt lydtryk er ikke længere en afgørende faktor for støjbeskyttelsen. Hvis den maksimalt anbefalede støjgrænse på 85 dB bliver overskredet, skal personalet advare publikum om risikoen for høreskader.

Tidligere var to timer den maksimalt tilladte varighed af en koncert medgennemsnitsstøjniveau på 95 dB. Ved et gennemsnitsstøjniveau på 102 dB var grænsen én time. Men efter indførelsen af det nye regelsæt eksisterer disse tidsbegrænsninger ikke mere.

I stedet satses der altså nu på at advare publikum hver gang, gennemsnitsstøjniveauet overstiger 85 dB. Advarslerne om potentiellehøreskader kan enten udsendes gennem højttalersystem eller ved hjælp af informationsfoldere, som udleveres ved indgangen og i billetkontoret.

Ved et gennemsnitligt støjniveau på 95 dB skal arrangøren via højttalermeddelelser eller tydelige, oplyste skilte anvise og opfordre til brug aførepropper.

På intet tidspunkt må lydtrykket overstige 135 dB. Retningslinjerne gælder alle spillesteder og events – inklusive koncerter, natklubarrangementer, teaterstykker, biografforestillinger og andre offentlige steder og begivenheder.

De nye retningslinjer er vejledende, men forventes at blive anvendt som standard ved eventuelle retsager. Musikarrangører bliver stærkt opfordret til at overholde retningslinjerne og anvende højttalere og lydsystemer med indbyggede limitere, som begrænser det maksimale lydtryk.

Kilde: www.hear-it.org