Skole og undervisning

Share

Mange børn med høretab starter deres skoleliv som såkaldt enkelt-integrerede elever, dvs. deres skolegang foregår på helt normal vis på almindelige folkeskoler.
Er barnets høretab ikke så stort, og er de rette tekniske hjælpemidler tilgængelige, vil barnet ofte kunne få et fint udbytte af undervisningen og fortsætte som enkelt-integrerede resten af skoleårene.

Rundt omkring i landet findes en del almindelige folkeskoler, hvor man af hensyn til børnene forsøger at samle de enkelt-integrerede, der måtte være i den pågældende kommune.

For andre viser det sig (ofte i løbet af 3.-4. skoleår) at det vil være mere hensigtsmæssigt at fortsætte på en specialskole.

Hørelsen er en vigtig forudsætning for indlæring - især når det gælder læsefærdigheder og fremmedsprog. For at sikre de bedste vilkår for barnet - både fagligt og socialt - er det vigtigt at der er fokus på både tekniske hjælpemidler og tæt kontakt mellem skole, forældre og den kommunale hørekonsulent.

I alle tilfælde har børn med høretabs skolegang krav på at blive fulgt at en hørekonsulent fra den pågældende kommunes PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR-kontorerne rundt om i landet kan til enhver tid kontaktes, hvis der er behov for råd og vejledning.

En del vælger at benytte sig af centerskoler, som sideløbende med almindelige klasser har specialiseret sig i undervisning af bl.a. hørehæmmede børn. Her møder barnet også andre børn med høreapparater - og disse skoler kan med ekstraundervisning, mindre klasser og tekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge) tilbyde meget gode undervisningsvilkår og sociale betingelser.