december 07, 2011

Skærpede regler for møllestøj på vej

Share

Skærpede regler for møllestøj på vej

Miljøminister Karen Ellemann vil lave regler for lavfrekvent støj fra vindmøller. Miljøstyrelsen er klar til at sende regler i teknisk forhøring.

Som det første land i verden vil Danmark indføre bindende regler for, hvor meget lavfrekvent støj, der må komme fra vindmøller.

De nye regler er på vej i teknisk forhøring, hvor Miljøstyrelsen vil drøfte grænseværdierne med tekniske eksperter.

Lige nu er den generelle grænseværdi for støj i boliger i det åbne land på 44 dB, men i det nye udkast skal vindmøllerne også leve op til en grænseværdi for støj inden døre. Her vil grænseværdien som udgangspunkt skulle ligge omkring 20 dB.

For nogle typer vindmøller vil det være så godt som umuligt at leve op til de nye støjkrav – og modsat i dag, vil møller ikke længere kunne stilles op, når blot afstandskravene er opfyldt (fire gange vindmøllens totalhøjde).

Reglerne kommer til at gælde for nye vindmølleprojekter. Eksisterende møller bliver fortsat reguleret efter de gældende regler.

De nye regler forventes at træde i kraft med udgangen af september måned.

Kilde: mst.dk, 25/05/2011