december 27, 2011

Selv små høretab giver problemer i skolen

Share

Selv små høretab giver problemer i skolen

Selv mindre, uopdagedehøretab hos børn i skolealderen kan give problemer. Børn, der for eksempel har et mindre høretab på det ene øre, har ti gange større risiko for indlæringsvanskeligheder end normalthørende. Det viser en amerikansk undersøgelse af 2000 skolebørn.

Det er forskere fra det amerikanske Vanderbilt Universitet i Tennessee, der er nået frem til konklusionerne, der blev præsenteret på en kongres for tale-hørepædagoger sidste år.

”Resultaterne viser, at det kan gå ud over arbejdet i klassen, hvis et barn med høreproblemer skal bruge ekstra megen mental energi på at skulle lytte til hvad læreren siger, tage notater og samtidig forstå, hvad undervisningen drejer sig om,” siger en af forskerne med det danskklingende navn Anne Marie Tharpe.

Sammenhængen mellem høretab og indlæringsproblemer blev understreget af, at en tredjedel af de elever med høretab, der deltog i undersøgelsen, var nødt til at tage et klassetrin om.

Der kan desværre ofte gå lang tid, før mindre høretab bliver opdaget hos børn. Mange går ud fra, at de problemer der er i skolen skyldes mangel på opmærksomhed og koncentration.

Kilde: www.hear-it.org