december 07, 2011

Seere klager over BBCs undertekster

Share

Seere klager over BBCs undertekster

Britiske tv-seere klager over underteksterne på BBC. Kvaliteten er ikke god nok, mener personer med høretab.

Ganske som i Danmark, er kvaliteten af public service-stationernes live-tolkning af tv-programmer udsat for voldsom kritik.

Briterne bruger et live-tolkningssystem, der minder om det danske. En tolk gen-speaker det, der bliver sagt i udsendelserne til en computer med et talegenkendelsesprogram.

De forkerte tekstninger har blandt andet resulteret i, at den britiske oppositionsleder Ed Miliband er blevet tekstet som Ed Miller Band og at det religiøse overhoved for Church of England, ærkebiskoppen af Canterbury, er blevet tekstet som the arch bitch of Canterbury.

Mindre upassende var det ikke, da der under dronningemoderens begravelse i underteksterne blev opfordret til ”…we will now have a moment’s violence for the Queen Mother” i stedet for et øjebliks stilhed.

Listen af pudsige undertekster er lang, og brugerforeninger for mennesker medhøretab videregiver ofte klager til BBC over de meningsforstyrrende tekster.

En talsmand for BBC siger, at stationen anerkender at tekstningen er en meget vigtig service, som selvfølgelig skal være så nøjagtig som mulig.

”Men der vil være situationer – særligt under direkte transmissioner, hvor der sker fejl. Vi gør dog alt hvad vi kan for at holde dem på et absolut minimum og bestræber os altid på at gøre teksterne så nøjagtige som muligt.”

Kilde: www.dailymail.co.uk, 11/10/2011