december 07, 2011

Screeninger overser gradvise høretab

Share

Screeninger overser gradvise høretab

De hørescreeninger, som foretages på alle nyfødte, overser de høretab, der udvikler sig gradvist. Det viser en amerikansk undersøgelse.

Den retrospektive undersøgelse af hørescreeninger til børn stammer fra staten Illinois. Her har man screenet alle nyfødte børnshørelse siden 2003.

Resultatet viser, at næsten en tredjedel af de børn, der senere fikcochlear implant (CI), var gået gennem hørescreeningen uden athøretabet var blevet opdaget.

Børn, der har et gradvist voksende høretab, der ikke bliver opdaget ved screeningen, har en høj risiko for, at behandlingen med fx cochlear implant bliver forsinket. Og det er et problem.

”Mange undersøgelser viser en sammenhæng mellem kort tids høretab og gode resultater med taleforståelse og sprogfærdigheder,” skriver forskerne bag undersøgelsen.

I store dele af den vestlige verden – heriblandt Danmark – hørescreener man alle nyfødte børn i forbindelse med øvrige sundhedsundersøgelser indenfor de første seks uger efter fødslen.

Over de senere år har det dog vist sig, at en del høretab hos børn optræder gradvist og ikke kan konstateres så hurtigt efter fødslen.

Undersøgelsen fra USA viser, at ud af de 127 børn, der havde fået CI i tiden efter hørescreeningerne blev indført, var 29,6 procent gået glat igennem screeningen.

For dem betød det, at de i gennemsnit fik CI knapt et år senere end de, der blev opdaget ved screeningen.

Ud fra undersøgelsen anbefaler forskerne, at alle børn får foretaget endnu en hørescreening når de fylder et år.

Undersøgelsen blev gennemført af forskere ved Children’s Memorial Hospital i Chicago under ledelse af doktor Nancy Melinda Young.

Kilde: www.medpagetoday.com, 22/03/2011

  • Læs mere om undersøgelsen her.