december 27, 2011

Screening finder få høretab

Share

Screening finder få høretab

Siden september 2004 er alle nyfødte danske børn blevet screenet for høretab. Men der er kun fundet halvt så mange som forventet.

På et år har den landsdækkende hørescreening af spædbørn kun fundet 107 børn med medfødthøretab ud af en fødselsårgang på 50.600 screenede børn. På forhånd regnede man med at finde omkring 250 hvert år.

I en evaluering af undersøgelsen fremhæver Sundhedsstyrelsen, at der ikke bør findes ret mange færre, før det er værd at overveje om screeningerne skal fortsætte.

”Vi anbefaler at screeningen fortsættes. Men vi understreger også, at man bør holde nøje øje med, hvor mange børn med medfødt høretab der findes,” siger Kristoffer Lande Andersen fra Sundhedsstyrelsen.

Fejlregistrering og problemer med kodningen af de mange diagnoser har vist sig at være et problem. Over halvdelen af de 107, der blev fundet på et år har ikke fået en endelig diagnose.

”Der er et dilemma i det her. På den ene side er der ikke ret mange fund. På den anden side viser vores rapport, at man med screeningen vitterligt kan opfange børn med medfødt høretab meget tidligere end før og derved også nå at yde en større indsats for dem,” siger Kristoffer Lande Andersen.

Det koster årligt ca. 15 millioner kroner at screene de nyfødte. Ordningen fortsætter indtil videre året ud.

Kilde: Politiken, 23/05/2007