december 27, 2011

Screening af nyfødte i Norge og Sverige fra 2007

Share

Alle nyfødte nordmænd og svenskere vil fra 1. januar 2007 blive omfattet af obligatorisk hørescreening.

De norske myndigheder har efter mangeårigt pres fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) besluttet at indføre hørescreening af nyfødte fra 2007. Det betyder, at nyfødte skal gennemgå screening inden 48 timer efter fødslen.

Samtidig har Landstinget i det nordsvenske len Västernorrland for nyligt meddelt, at obligatorisk screening går i gang fra 2007. Det sker efter hård kritik fra Hörselsskadades Riksförbund (HRF). Hermed er alle svenske len parat med screeningsprogrammer fra 2007.

Danmark indførte hørescreening af nyfødte i september 2004.

Kilder: www.hrf.se og www.hlf.no