december 22, 2011

Sammenligning mellem offentligt og privat tilbud

Share

Lone Ratgen læser administrationsøkonomi på Odense Erhversakademi.

Som afsluttende opgave gennemfører hun en undersøgelse, der sammenligner det private ogdet offentlige høreapparattilbud med fokus på bl.a. forventninger tilfredshed og oplevelse.

Til brug for undersøgelsen, har hun brug for at komme i kontakt med personer, der har fåethøreapparat gennem det offentlige eller via en privat forhandler.

Det er muligt at deltage fuldstændig anonymt. Eventuelle personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart.

Er du høreapparatbruger og interesseret i at deltage? Klik her for at sende en mail til Lone Ratgen.

Du vil kunne læse mere om resultaterne af undersøgelsen på hoerelse.info.