december 27, 2011

Sammenhæng mellem overvægt og høreproblemer

Share

Overvægt og fedme fordobler risikoen for at få problemer med hørelsen. Det viser en undersøgelse blandt 245.000 frivillige i den svenske hær. Undersøgelsen fokuserede på sammenhænge mellem høretab og fysisk udvikling fra fødslen frem til deltagerne skulle aftjene i trøjen.

Forskerne fandt ud af, at høretab forekom dobbelt så ofte som hos resten af befolkningen hos tre grupper af de frivillige.
Den første risikogruppe var mænd med lav fødselsvægt, der var blevet overvægtige da de meldte sig til hæren. Den anden gruppe var mænd med normal fødselsvægt, og den sidste gruppe indbefattede mænd, der havde haft forskellige former for unormal vækst op gennem livet.

”Eftersom overvægt og fedme tilsyneladende er væsentlige risikofaktorer i forhold til høretab, må vi forvente at antallet af personer med høretab i en tidlig alder vil stige,” siger docent Marie-Louise Barrenäs til den svenske avis Götebrog-Posten. Også i Sverige er overvægt blandt unge et stigende problem.

Forskerne understregede, at forskellige sygdomme, der påvirker væksten, kan være svære at komme til livs, men at det er lettere at arbejde for at undgå overvægt og fedme. Ud over at det generelt øger sundheden, betyder det også, at risikoen for høretab mindskes.

Undersøgelsen finder ikke noget belæg for den modsatte slutning – at personer med høretab generelt er overvægtige.

Kilde: www.hear-it.org