december 07, 2011

Sammenhæng mellem høretab og demens

Share

Amerikanske forskere påviser mulig sammenhæng mellem høretab og demens.

Der er tilsyneladende en sammenhæng mellemaldersbetinget høretab og demens.

Det viser en amerikansk undersøgelse, hvor 639 personer fiktestet hørelsen over en periode på fire år fra 1990 – 1994. Ingen af dem led på det tidspunkt af demens.

Over de følgende 12 år optrådte der 58 tilfælde af demens i gruppen. 37 af dem skyldtes Alzheimer. Risikoen for at blive ramt af demens var stigende i takt medhøretabets størrelse – set i forhold til de, der ikke kom til at høre dårligere.

Ud fra undersøgelsen kan forskerne konkludere, at der er en sammenhæng mellem høretab og demens.

Men hvorvidt et høretab kan være en markør for begyndende demens eller om demens kan blive udløst af høretab, kræver uddybende undersøgelser.

Kilde: Archives of Neurology, volume 2, feb. 2011