december 27, 2011

Sammenhæng mellem bly og høretab hos unge

Share

Sammenhæng mellem bly og høretab hos unge

Teenagere, der bliver eksponeret for mere bly end gennemsnittet, har større sandsynlighed for at have høreproblemer – også selv om eksponeringen ligger under grænseværdierne for, hvad der normalt bliver anset som sikkert. Det viser en ny undersøgelse.

 

Det er forskere fra to amerikanske hospitaler, der står bag undersøgelsen, der har set på sammenhængen mellem tungmetaller i blodet og høreproblemer blandt teenagere.

Tidligere undersøgelser af dyr har vist en sammenhæng mellem høreproblemer og bl.a. arsenik, kadmium og kviksølv. Det var udgangspunktet for at lave en lignende undersøgelse af mennesker.

Flere end 2500 deltagere i alderen 12-19 år deltog i undersøgelsen. Hver femte af dem viste tegn på høretab.

De unge, der havde mest bly i blodet – mindst to mikrogram pr. deciliter - var også de, der havde størst sandsynlighed for at have et høretab. Knap hver tredje af dem kunne ikke bestå en høretest – mod 17 procent af de, der havde ét mikrogram eller mindre pr. deciliter blod.

Undersøgelsen viste også en mulig sammenhæng mellem kadmium i urinen og nedsat hørelse, men ifølge forskerne var beviserne så uklare, at de ikke nødvendig vis kunne påvise en sammenhæng.

Undersøgelsen kan dog heller ikke med 100 procents sikkerhed fastslå en sammenhæng mellem høretabene og blyet, fordi forskerne ikke kan bevise, hvad der er kommet først. Men da især bly tidligere er blevet koblet med høretab hos ældre, er der stor sandsynlighed for, at tungmetallet kan påvirke hjernens evne til at behandle lyd.

Unge bliver især udsat for bly gennem luftforurening,  vinduesrammer, blyholdig maling i ældre huse, blyrester i jorden og i sjældne tilfælde gennem drikkevand.

Grænseværdien for bly i blodet i både USA og Danmark er på 10 mikrogram pr. deciliter. hvilket ifølge den nye undersøgelse er for højt til at være en beskyttelse mod høretab.

Kilde: www.reuters.com, 22/12/2011