december 29, 2011

Sammenhæng mellem blodtype og høretab

Share

Alle, der arbejder eller opholder sig i støjende omgivelser, risikerer at miste en del af hørelsen. Men en særlig gruppe mennesker har højere risiko for høretab end andre.
En tyrkisk undersøgelse blandt 176 fabriksarbejdere afslører, at personer, der har blodtype 0 har 35 procent større risiko end andre for at få en støjskade.

Der findes fire forskellige blodtyper: 0, A, B og AB. Blandt arbejdere med blodtype 0, havde 58 procent pådraget sig en støjskade efter at have arbejdet i 10 år på fabrikken, hvor den daglige støjpåvirkning var mellem 85 og 90dB.

Til sammenligning havde kun mellem 32 og 39 procent af de ansatte med andre blodtyper pådraget sig støjskader. Alt i alt var forekomsten af støjskader næsten dpbbelt så høj hos blodtype 0 som hos blodtype A.

0 er den næstmest almindelige blodtype. Den mest almindelige er A. Næsten en tredjedel af de medvirkende i undersøgelsen er blodtype 0.

Der findes ikke nogen åbenlys forklaring på, hvorfor en bestemt blodtype skulle være mere modtagelig for støj end andre, men forskere peger på, at blodtyperne kan have forskellig effekt på hårcellernes udvikling idet indre øre.

Kilde: www.hear-it.org