december 22, 2011

Sammenfald mellem hørelse og synsproblemer hos børn

Share

Sammenfald mellem hørelse og synsproblemer hos børn

Der er ofte sammenfald mellem visse typer høretab og synsproblemer hos børn. Det viser ny data fra USA.

Synsproblemer er udbredte blandt børn med sensorineurale høretab. Det viser en ny undersøgelse, der netop er blevet offentliggjort.

Amerikanske forskere har gennemgået en gruppe på 226 børn med høretab og fandt, at der blandt børnene med sensorineurale høretab også var synsproblemer i 21,7 procent af tilfældene.
Tallet er væsentligt højere end gennemsnitligt for befolkningen, hvor 14 procent af børnene har synsvanskeligheder.

Børn, der har et sensorineuralt høretab, er mere afhængige af deres andre sanser i forbindelse med både kognitiv, social og sproglig udvikling, og dårligt syn kan derfor have alvorlige konsekvenser for børnene.

Synsproblemerne optræder uanset høretabenes størrelse eller om de forekommer på et eller begge ører.

Forskerne gør dog opmærksom på, at undersøgelsens resultater kan være påvirket af, at de børn, der er blevet undersøgt, har deltaget, fordi deres forældre har været bekymrede for, at de skulle have synsproblemer.

Undersøgelsen er gennemført på et hospital i Pittsburgh og er blevet offentliggjort i februarudgaven af det medicinske tidsskrift Archives of Otolaryngology -- Head & Neck Surgery.

Kilde: www.medpagetoday.com, 16/02/2009

  • Læs hele undersøgelsen på engelsk her.