december 29, 2011

Samarbejde afgørende for elever med høreproblemer

Share

Det er vigtigt at elever med nedsat hørelse får de rigtige tekniske hjælpemidler for at kunne følge med i undervisningen. Men lige så vigtigt er det at forældre og skole i samarbejde sætter et professionelt netværk op for at støtte eleven. Det skriver den amerikanske forening for tale, sprog og hørelse, ASHA.

Foreningen har lavet en oversigt over, hvad der er særlig vigtigt når skoler skal undervise elever med høreproblemer.

Amerikanerne er kommet frem til følgende punkter som de vigtigste:

  • Skoleåret bør begynde med et møde, hvor forældrene får etableret kommunikationen med skolens ansatte og præsenterer dem for elevens tekniske hjælpemidler. Klasselærer, talepædagog og lærere, der underviser i fag som idræt, data, formning bør deltage sammen med skolebibliotekaren, en repræsentant for skolens ledelse, en psykolog og skolens pedel.
  • Ved mødet vælger man en af skolens ansatte, der bliver ansvarlig for et dagligt lytte-tjek på elevens høreapparater og FM-udstyr. Det er vigtigt at lærerne ved, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår fejl på elevens hjælpemidler.
  • Den, der er ansvarlig for at tjekke hjælpemidlerne bør have nok viden om dem til at kunne foretage den daglige vedligeholdelse og være i hyppig kontakt med en hørepædagog.
  • Akustikken i klasseværelset kan som regel forbedres. Det kan også betyde, at støjen fra de øvrige elever bør fjernes eller dæmpes. Det bør man også diskutere på mødet.
  • Udviklingen i elevens hørelse bør følges løbende, så man er sikker på, at de optimale hjælpemidler altid er til stede.
  • Det bør være elevens hørepædagog, der orienterer forældre og skole om hørerelaterede ændringer i elevens behov.

Kilde: www.hear-it.org