december 27, 2011

Sådan får man en sang på hjernen

Share

Forskere har måske fundet ud af, hvorfor nogle sange "sætter sig fast", så man ikke kan få dem ud af hovedet igen.

Amerikanske forskere fra Dartmouth College har lokaliseret det sted i hjernen, hvor en sang populært sagt sætter sig fast. Ved et forsøg spillede forskerne sange med små brudstykker klippet ud for en række frivillige forsøgspersoner.

Forskerne brugte blandt andet temaet fra Den Lyserøde Panter og Rolling Stones' (I can't get no) Satisfaction sammen med musik, som forsøgspersonerne ikke kendte i forvejen.

Samtidig undersøgte de forsøgspersonernes hjerneaktivitet og fandt ud af, at der var størst aktivitet i den auditive cortex - det område af hjernen, der behandler information fra ørerne. Det lyder ikke så underligt, men det interessante er, at aktiviteten i 'hørecentret' i hjernen standsede i hullerne i de ukendte sange.
Men når de frivillige lyttede til enten Den Lyserøde Panter eller Rolling Stones, fortsatte aktiviteten i store dele af den auditive cortex - og forsøgspersonerne kunne fortælle, at de 'hørte' videre på sangene, selv om der rent objektivt ikke var nogen lyd.

En af forskerne, doktor Bill Kelley, siger, at undersøgelsen understøtter teorien om, at erindringer af sanseindtryk bliver lagret i de samme områder af hjernen, som de første gang bliver opfattet i. Han understreger dog, at mange sanseoplevelser bygger på en kombination af flere indtryk.

"Hvis man for eksempel kommer i tanker om en speciel sang, vil det betyde aktivitet i den auditive cortex, men ofte vil det også anspore en klar, visuel hukommelse. For eksempel vil man måske komme til at tænke tilbage på det skolebal, hvor man første gang hørte sangen, " siger han.

Kilde: www.bbc.co.uk