december 22, 2011

Rygning skader hørelsen på ufødte børn

Share

Undersøgelse påviser sammenhæng mellem rygning hos gravide og høreskader i fostre.

De negative konsekvenser af rygning er mange og veldokumenterede gennem utallige undersøgelser. Dog er det først for nyligt lykkedes at kæde problemer med udviklingen af nerverne i cochlea idet indre øre sammen med rygning blandt gravide.

Rygere udsætter ikke blot sig selv for nikotin og tjære, men også for en lang række andre kemikalier.
Den nye undersøgelse omfattede 100 nyfødte af mødre, der havde røget under graviditeten. Der var tale om både pige- og drengebørn, der blev undersøgt mellem 24 og 48 timer efter fødslen.

De 100 babyer, der havde været udsat for røg i fosterstadiet, blev sammenholdt med en kontrolgruppe af babyer af ikke-rygende mødre.

Undersøgelsen viste, at de nyfødte, der havde været udsat for meget røg i fosterstadiet, havde markant dårligere hørelse ved hørescreeningerne end babyerne i kontrolgruppen. Det peger på, at cigaretrygning har en ødelæggende effekt på udviklingen af cochlea.

Undersøgelsen bliver desuden set som et tydeligt bevis på, at de skadelige bivirkninger ved rygning er tydelige og målbare allerede ved fødslen.

Kilde: www.hear-it.org