december 29, 2011

Røg og støj er en farlig blanding

Share

Rygere, der arbejder i støjende omgivelser, har langt højere risiko for at pådrage sig høreskader end deres ikke-rygende kollegaer.
Det viser en japansk undersøgelse af 4624 stålarbejdere. Rygernes risiko for at få en høreskade var 156% højere end de øvrige medarbejderes.

Støjen i sig selv øgede risikoen for en høreskade med 77% mens tobakken alene stod for en risikoforøgelse på 55%.

Støj er den mest almindelige årsag til høreskader, hvis den kombineres med rygning, bliver risikoen for tab på især de lyse frekvenser drastisk forøget.

Tobaksrygning kræver at kroppen optager mere ilt, fordi kulilteindholdet i blodet forøges. Samtidig virker rygning hæmmende for blodtilførslen tildet indre øre og nedsætter dets funktionsevne.

Kilde: www.hear-it.org