december 22, 2011

Risiko for arbejdsstøjskader størst hos mænd

Share

En norsk undersøgelse viser, at mænd har større risiko for at pådrage sig en arbejdsrelateret støjskade end kvinder. Typiske mandejob er ganske enkelt mere larmende. Resultaterne kan bruges til at bekæmpe støjskader i højrisikojob.

Arbejde oghørelse hænger sammen. Det viser en undersøgelse fra det norske folkesundhedsinstitut, der har set nærmere på hørelsen blandt næsten 50.000 norske bygningsarbejdere, mekanikere, tømrere og værkstedsfolk.

”Det skyldes for en stor dels vedkommende, at dette er de meste larmende arbejdspladser, og vi kunne se, atstøjskaderne skyldtes selve arbejdet,,” siger departementschef ved folkesundhedsinstituttet, Bo Engdahl.
”Det indikerer også, at arbejdsrelaterede faktorer som vibrationer, arbejde med opløsningsmidler og andre arbejdsrelaterede sundhedsrisici kan spille ind.”

Ikke-arbejdsbetingede faktorer såsom støj i fritiden og øreinfektioner kan ikke forklare, hvorfor nogle grupper på arbejdsmarkedet er mere udsatte end andre. Undersøgelsen viser dog, at faktorer som uddannelsesniveau og indkomst spiller en rolle i forhold til hvor tit der opstår arbejdsskader. Det antyder, at i hvert fald nogle skader skyldes sociale forskelle.

Den mest udsatte gruppe havde et gennemsnitligthøretab på ca. 10dB i forhold til det normale for samme aldersgrupper - med godt dobbelt så mange alvorlige høretab. Antallet og sværhedsgraden af arbejdsrelaterede høretab kommer oveni de normale høretab, der kommer med alderen.
”Konsekvenserne kan være vanskeligheder med at skelne tale, hvis der også er baggrundsstøj eller i lokaler med ringeakustik - eller problemer med at høre, hvad der bliver sagt i fjernsynet, radioen eller telefonen,” siger Bo Engdahl.

Høretabene var mest udbredte hos den ældre del af arbejdsstyrken, hvilket dels kan skyldes længere tids eksponering og at de yngre generationer generelt er bedre til at beskytte ørerne.

Forskerne fandt kun få høreskader hos kvinder. Forklaringen skal formentlig findes i, at de erhverv, undersøgelsen fokuserede på, er typiske mandeerhverv.

”Resultaterne er brugbare i forhold til at evaluere på, hvilke typer erhverv der er de mest risikobetonede i forhold til høretab – og hvilke områder vi skal fokusere på, når vi taler forebyggelse,” siger Bo Engdahl.

Kilde: www.hear-it.org