februar 14, 2012

Rigsrevisor vil ændre høreforsorgen

Share

Rigsrevisor vil ændre høreforsorgen

Rigsrevisor Henrik Otbo er stærkt betænkelig ved den måde, den danske høreapparatbehandling er skruet sammen på. Det nuværende system står formentlig foran store forandringer.

 

I et notat fra rigsrevisor Henrik Otbo fremfører han hård kritik af den måde, høreapparatområdet fungerer på. Notatet tager udgangspunkt i en kulegravende rapport, der endnu ikke er offentliggjort.

”Den eksisterende ordning på høreapparatområdet rummer en række risici og uhensigtsmæssigheder, der vanskeliggør styring, kvalitetssikring og gennemsigtighed,” skriver Henrik Otbo i notatet.

Han er især bekymret over private høreklinikkers tilskud, der er skudt i vejret over de senere år.

Når privatpraktiserende læger henviser til høreapparatbehandling på en privat klinik, skal kommunerne betale tilskud til høreapparaterne.

Det har været en bombe under mange kommuners økonomi, og samtidig er det meget svært at kontrollere kvaliteten af høreapparatbehandlingen.

Henrik Otbo skriver i sit notat, at lægerne desuden kan have en interesse i at henvise til behandling hos sig selv.

En måde at ændre det nuværende system på, kunne være at lægge udbetalingerne af tilskud over til regionerne – eller at lade høreapparatbehandling hos det offentlige være omfattet af det udvidede frie sygehusvalg.

Kilde: www.fyens.dk, 09/02/2012