december 29, 2011

Resultater fra brugerundersøgelsen

Share

I forbindelse med hoerelse.infos et-års fødselsdag i november sidste år lancerede vi en brugerundersøgelse, hvor vi bad vores læsere svare på en række spørgsmål om portalen og komme med ideer til, hvilke emner I gerne vil læse mere om og hvordan vi kan blive bedre.

Nu ligger resultaterne af undersøgelsen klar.

Vi er naturligvis glade for, at langt de fleste af Jer er godt tilfredse med hoerelse.info, men vi stræber alligevel efter at blive bedre.
Med udgangspunkt i besvarelserne ser vi nu frem til at arbejde mere med emner som de psykologiske følgevirkninger af høretab og oplevelsen af, at lyden pludselig forsvinder.

Derudover vil vi arbejde på en mere grundig gennemgang af de forskellige typer tekniske hjælpemidler med små, illustrative videosekvenser. Foråret kommer også til at byde på flere længere interview med nogle af de 'professionelle' aktører i høreverdenen, ligesom vi fortsat følger nyhedsstrømmen med både egne nyheder og klip fra ind- og udenlandske medier.

Flere brugere efterlyser at vi markerer os i den politiske debat omkring konflikten mellem fx offentlig og privat høreomsorg. Hoerelse.info hverken kan eller vil dog vælge side i dén kamp og nøjes med at referere fra slagmarken. Vores brugere er dog fortsat meget velkomne til at bruge vores debatsider til at komme til orde med kommentarer og synspunkter.

Vi vil gerne takke alle, der tog sig tid til at udfylde skemaerne, for deres inspirerende svar.

Alle er selvfølgelig stadig velkomne til at komme med forslag og kommentarer til redaktionen påredaktionen@hoerelse.info.