december 07, 2011

Region opsiger aftale med ørelæger

Share

Region Midtjylland opsiger rammeaftale med private ørelæger pr. 1. september.

Region Midtjylland opsiger aftale med private ørelæger om lave forundersøgelser i forbindelse med udlevering afhøreapparater.

Hidtil har det været sådan, at privatpraktiserende ørelæger har kunnet foretagehøreprøver og tage stilling til, om der var behov for høreapparater. Med rammaftalen skulle høreprøven kunne bruges til at gå direkte i gang med høreapparatbehandlingen på fx enoffentlig høreklinik.

Sådan er det ikke længere i Region Midtjylland efter 1. september. Efter en større udredning af den bagvedliggende økonomi, har regionen besluttet at opsige rammeaftalerne med de privatpraktiserende ørelæger med udgangen af august måned.

Det betyder, at de privatpraktiserende ørelæger i Region Midtjylland ikke længere får penge for at foretage grundige forundersøgelser inden henvisningen til offentlige høreklinikker. Dermed skal den grundige høreprøve foretages på den offentlige klinik; men man skal stadig have en henvisning fra en ørelæge for at kunne komme til undersøgelsen.

Konsulent Niels Rasmus Jensen fra Region Midtjylland siger til hoerelse.info, at han ikke regner med at det vil få så stor betydning for de, der står for at skulle have høreapparat. Proceduren for den enkelte bruger vil fortsat være den samme som i dag.

Dog forudser Regionsrådet, at den opsagte aftale vil komme til at betyde længere ventelister – og dermed formentlig at der vil komme flere private forhandlere i regionen.

Region Midtjylland regner med at kunne spare knap 20 millioner kroner på at opsige aftalen om forundersøgelser, men forventer samtidig at kommunerne i regionen vil få en merudgift i omegnen af 12,5 millioner kroner.

Primært fordi de længere ventelister formentlig vil betyde, at der skal betales flere tilskud til høreapparater, der bliver solgt af private forhandlere.

Beslutningen om at opsige rammeaftalen blev taget på et regionsrådsmøde i februar, men træder i kraft 1. september.