februar 18, 2014

Problemet med "cocktailpartyeffekten" kan løses

Share

Mennesker med høretab oplever ofte , at de har svært ved at høre og forstå tale i situationer, hvor baggrundsstøjen er meget høj og derved forstyrrende. Fænomenet er kendt som " cocktailpartyeffekten". Forskere ved Ohio State University i USA kan have løst dette problem.

Fokuser på hvad en person siger og ignorer resten er noget, som normalthørende lyttere er meget gode til , og hørehæmmede lyttere er meget dårlige til, siger Eric Healy, professor i tale- og hørevidenskab og direktør for Ohio State Speech Psycoacoustics Laboratory i USA, 
men vi er kommet frem til en måde, hvorpå vi kan gøre arbejdet for dem.

Løsningen er en computeralgoritme, der hurtigt analyserer tale og fjerner det meste baggrundsstøj.

Fjernede baggrundsstøjen

I forsøgene fjernede Healy og hans team tolv frivillige hørehæmmedes høreapparater. De afspillede derefter  optagelser af tale tilsat baggrundsstøj via hovedtelefoner for dem og bad herefter deltagerne om at gentage de ord, de hørte . Derefter udførte de den samme prøve, efter at optagelserne havde været igennem systemet med algoritmen for at fjerne baggrundsstøjen.

De testede algoritmens effektivitet mod " stationær støj " - en konstant støj som eksempelvis brummen fra et klimaanlæg og derefter med forstyrrelsen af andre stemmer i baggrunden.

Algoritmen var særligt effektiv mod baggrundssnak, og forbedrede hørehæmmede personers forståelse fra 25% til næsten 85 % i gennemsnit. Mod stationær støj forbedrede algoritmen forståelsen fra et gennemsnit på 35% til 85%.

Bedre hørelse

Til sammenligning gennemgik forskerne testen med tolv bachelorstuderende, der var ikke hørehæmmede. De fandt, at scorerne for de normalthørende lyttere uden hjælp af algoritmens forarbejdningskapacitet var lavere end for de hørehæmmede lyttere med forarbejdning.

Det betyder at hørehæmmede, der havde fordel af algoritmen kunne høre bedre end bachelorstuderende uden høretab, konkluderer Healy.

De indledende tests fokuserede på indspillede lyde. I fremtiden vil forskerne forfine algoritmen, hvilket vi gøre den bedre i stand til at behandle talen i realtid.

Det er forhåbningen, at teknologien kan anvendes i fremtidige generationer af digitale høreapparater.

Resultaterne er blevet præsenteret i " Journal of the Acoustical Society of America".

Kilde: www.hear-it.org