december 27, 2011

Problemer med støjende busser

Share

Både Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Århus Sporveje erkender, at støjen fra busserne er blevet værre de seneste år. Flere og flere borgere føler sig generet.

Den værste larm fra busserne er den såkaldte blæserstøj, der kommer fra bussernes kølere. En anden støjtype er den piftende udluftningsstøj, som kommer fra bussernes trykluftsystem, der regulerer bremser og affjedring.

Selv om støjen fra busserne ikke er skadelig for hørelsen, skal man ikke sidde støjgenerne overhørig. Både Miljøstyrelsen og overlæge ved audiologisk afdeling på Odense Universitetshospital Ture Andersen oplyser, at trafikstøj medfører irritation og i visse tilfælde stress.

Og den kortvarige trafikstøj, som larm fra busser er et eksempel på, udgør en større stressfaktor end den konstante lyd, forklarer Ture Andersen.

Ifølge Miljøstyrelsen kan den støjrelaterede stress medføre både forhøjet blodtryk og hjertesygdomme. Det anslås således, at mellem 200 og 500 danskere hvert år dør for tidligt, fordi de har været udsat for vejtrafikstøj. Der findes ingen opgørelse over bussernes andel af den samlede trafikstøj i Danmark, hvor 700.000 boliger er særligt belastet af vejstøj.

For at få styr på støjen har HUR nu indkøbt støjmålerudstyr. Ifølge HUR’s kontrakter med busselskaberne må støjen ikke overskride 77 decibel. De første målinger viser, at busser med støjproblemer udsender 80 til 85 decibel.

Kilde: Politiken