Private institutioner

Share

Castberggård

Højskole for døve. Projektcenter for arbejdsmarkedsprojekter for døve og hørehæmmede.

Castberggård Job- og Udviklingscenter

Arbejdsmarkedscenter med fokus på jobskaffelse og jobfastholdelse for døve og hørehæmmede.

Audiologi.dk

Omfattende website med information om de grundlæggende strukturer og muligheder inden for den danske høreomsorg.