december 29, 2011

Pris på høreproblemer skal undersøges

Share

Pris på høreproblemer skal undersøges

For første gang nogen sinde skal et nyt forskningsprojekt forsøge at sætte kroner og ører på, hvor meget det koster samfundet, hvis personer med høreproblemer mister deres arbejde.

Socialforskningsinstituttets rapport "Når hørelsen svigter" udkom sidste år. Den viser, at omkring 670.000 danskere har problemer med hørelsen. Det nye forskningsprojekt skal undersøge sammenhængen mellem dårlig hørelse og for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Alene i den erhvervsaktive alder døjer 11 procent af befolkningen med høreproblemer. Samtidig er det regeringens målsætning af få 85.000 flere i arbejde inden år 2010.

"Det er dyrt for samfundet og virksomhederne og spild af gode menneskelige ressourcer, hvis folk er på overførselsindkomst, når de kunne være aktive medarbejdere," siger Lotte Andersen fra Dansk Industri.

Undersøgelsen vil gøre det muligt at beregne omkostningerne i form af tabte arbejdsår og overførselsindkomster. Samtidig bliver myndigheder og arbejdspladser bedre i stand til at sætte en indsats i gang, der kan forebygge høreproblemer. For politikerne vil det betyde bedre muligheder for at tilrettelægge fremtidens arbejdsmarked.

Projektet bliver støttet med 3,8 millioner kroner af Handicappuljen og skal løbe de næste knap to år.

Styregruppen bag projektet består af CO-Industri, Dansk Industri, Arbejdsmarkedsstyrelsen, LBH og to repræsentanter fra høreapparatindustrien. Socialforskningsinstituttet kommer til at gennemføre undersøgelsen, der følges af en ekstern ekspertgruppe bestående af professor ved Institut for Sundhedstjenesteforksning ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, audiologisk overlæge Ture Andersen og kulturantropolog Susanne Bisgaard.