december 27, 2011

Pris for god støjbekæmpelse

Share

Pris for god støjbekæmpelse

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der for øjeblikket kører en storstilet kampagne mod støj på arbejdspladsen, skal for sjette gang uddele den europæiske pris for god praksis.

Priserne bliver i år uddelt som "anerkendelse af virksomheder og organisationer, der på fremragende og nyskabende vis har medvirket til at forebygge risikoen ved støj på arbejdspladsen", som det hedder i agenturets pressemeddelelse.

Virksomheder, formidlende organisationer, handelskamre og fagforeninger i de 25 EU-lande kan indstille eksempler til nominering af priserne.

”Støj på arbejdspladsen anses alt for ofte stadig som et nødvendigt onde og betragtes ofte ikke som en prioritet, da virkningerne heraf ikke er umiddelbare. Sandheden er, at støj har en ødelæggende indvirkning på vores helbred og ikke kun berører arbejdere indenfor stålindustrien og bygge- og anlægssektoren, men også millioner af ansatte i servicesektoren, på uddannelsesområdet, underholdningsbranchen og i call-centre,” siger agenturets direktør, Hans-Horst Konkolewsky.

”Med gennemførelsen af EU's støjdirektiv i begyndelsen af næste år (støjgrænsen på arbejdspladser sænkes fra 90 til 87dB fra 15. februar 2006, red.) er det på høje tid at træffe mere afgørende foranstaltninger for at stoppe støjen. Vi håber at prisuddelingen vil vise eksempler på, at arbejdsbetinget støj kan kontrolleres effektivt.”

Prisuddelingen finder sted ved en ceremoni i december i Bilbao, hvor Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har sit hovedkontor.

Læs mere om nomineringer og priser påDet Europæiske Arbejdsmiljøagenturs hjemmeside.