december 19, 2019

Præst for hørehæmmede: Jeg kender følelsen

Share

Det er ikke svært for Søren Skov Johansen at forestille sig, hvordan det er at sidde nede på kirkebænken uden at kunne høre, hvad præsten siger. Søren Skov Johansen, der er landsdelspræst for hørehæmmede vest for Storebælt, er nemlig selv hørehæmmet, og det er vigtigt for ham at skabe de bedste betingelser for andre, der hører dårligt.

Præst for hørehæmmede: Jeg kender følelsen

- Jeg kender følelsen af ikke at kunne høre noget og tænke: Det er jo fordi, de andre ikke gider, at jeg skal være der. Det er det, der er sagen for mange hørehæmmede – og det er også en af grundene til, at vi ikke hører så meget fra dem, forklarer Søren Skov Johansen.

En af hans opgaver som landsdelspræst for hørehæmmede er at tage rundt i landsdelen og lave gudstjenester med lokale sognepræster. Det betyder blandt andet, at der til disse gudstjenester bruges teleslynge ligesom Søren Skov Johansen sørger for en fuldstændig ordret tekstning af hele forløbet ned til mindste komma, hvor salmer, bønner og læsninger bliver vist på en storskærm, samtidig med at det foregår. 

Det er meget hørevenligt. Men man skal alligevel tænke sig om, når man vil gøre reklame for sådan en gudstjeneste, forklarer Søren Skov Johansen.

- Det er svært at annoncere det som en gudstjeneste med hørehensyn, fordi vi derved ofte mister en lille gruppe mennesker, der måske tænker: Det der med hørehæmmede - det er vist ikke lige mig. Og så springer de over. Men gudstjenesten er for alle - og det er en pointe i sig selv. Vi vil ikke skille menigheden i to dele. Derfor er vi begyndt at kalde det for en 'Tekstet gudstjeneste' for at signalere, at den henvender sig til alle, både hørehæmmede, uerkendte hørehæmmede og normalthørende.

Små tricks til den lokale præst
Når han holder gudstjenesten sammen med en lokal menighed og stedets sognepræst, handler det ikke kun om at skabe en bedre oplevelse for menigheden. Søren Skov Johansen vil også gerne inspirere den lokale præst til at gøre mere for at forbedre kommunikationen i kirken.

- Jeg gør selv det, at jeg ofte bruger 'det grammatiske rum', dvs. placerer de ting, jeg taler om, i et visuelt rum foran mig - og vender visuelt tilbage til de samme placeringer, når jeg omtaler emnerne igen. Et andet trick er at vise med fingrene f.eks. hvor mange folk, jeg snakker om, og vende og dreje mig lidt, når jeg skal illustrere en samtale mellem to personer, forklarer Søren Skov Johansen og fortsætter.

- Derudover gør jeg meget ud af at artikulere ordene og få endelserne med. Det er sådan nogle små tricks, som andre præster kunne overtage med det samme, og derved lynhurtigt forbedre kommunikationen, uden at de behøver at give sig i kast med at lære organiserede støttetegn i form af Tegnstøttet Kommunikation.

Plads til forbedringer
Når Søren Skov Johansen hjælper med hørehensyn ved gudstjenester er der næsten altid indlagt en 2. halvleg i form af fællespisning med menigheden. Her holder landsdelspræsten ofte et lille foredrag om det at have et høretab.

- Jeg forsøger at gøre det synligt, som der normalt ikke bliver snakket om. Så når jeg tager hjem, er der forhåbentlig sået et lille frø i forhold til at snakke om, at der i menigheden er nogle, der ikke hører så godt, forklarer Søren Skov Johansen.

Efter sådan en dag på farten, får Søren Skov Johansen ofte tilbagemeldinger fra kirkegængerne om, at de på denne dag tydeligt kunne høre hvert et ord.

- Og det tyder jo på, at der altid er plads til forbedringer forskellige steder ude i kirkerne, siger Søren Skov Johansen.

 

Se listen over Søren Skov Johansens kommende gudstjenester på hans hjemmeside her