december 29, 2011

Politisk vilje til støjindgreb

Share

Både regering og opposition på Christiansborg er indstillet på at gøre noget ved problematikken omkring unges høreskader ved diskoteksbesøg.
Der er for øjeblikket ikke nogen grænse for, hvor højt diskoteker må spille, men det ser nu ud til, at der kommer en form for indgreb mod problemet. Spørgsmålet er bare hvordan.

Socialdemokraten Lone Møller, der er medlem af både Folketingets arbejdsmarkedsudvalg og sundhedsudvalg, mener at problematikken skal sættes på dagsordenen ved en stor kampagne.
"Det er jo dybt problematisk, at de ansatte ødelægger deres ører, bare fordi de skal tjene til dagen og vejen," siger hun.

Men hos de Konservative mener Charlotte Dyremose ikke, at en kampagne vil kunne løse problemet.
De unge vil stadig kræve høj musik på diskotekerne, mener hun og fastslår at Arbejdstilsynet står med en del af skylden for den alt for høje musik:
"Arbejdstilsynet gør ikke sit arbejde godt nok, når vi i forvejen har regler, som siger, at ansatte ikke må udsættes for mere end 85 dB," siger hun.

Dansk Folkepartis Bent Bøgsted mener, der skal indføres en lovmæssig begrænsning for, hvor højt der må spilles.

Kilde: www.bt.dk