Pludseligt opstået høretab

Share

02/04/2004:

Jeg læser i jeres brevkasse et brev dateret 11/6 2003 fra Peter vedr.: pludselig opstået høretab. Jeres lægefaglige ekspert siger, at det kan være en pludselig afbrydelse af blodforsyningen til øret.
Mit spørgsmål i den forbindelse er - kan en pludselig afbrydelse af blodforsyning til øret ske ved en lokalbedøvelse i undermunden, således at man mister hørelsen.

Venlig hilsen
Lene

Kære Lene.
Enhver kropslig funktion har en lang række forudsætninger, der skal være opfyldt for et funktionen kan være normal. En brist hvor som helst i kæden af forudsætninger kan føre til en unormal funktion.
Den mest sandsynlige årsag til en pludseligt opstået hørenedsættelse er en brist i blodforsyningen til det indre øre, hvor de tynde blodårer er meget sårbare. Derfor går man ofte ud fra at dét er årsagen, hvis man ikke kan finde andre forklaringer på høretabet.
Når en læge skal stille en diagnose, skal han eller hun gøre det ved både at undersøge og udspørge patienten i hvert enkelt tilfælde. Sammenhængen mellem årsagen og høretabet kan have betydning for behandling, fremtidig forebyggelse eller en eventuel erstatningssag.
Vores lægefaglige ekspert har ikke tidligere hørt om tilfælde, hvor pludseligt opstået høretab har kunnet sættes i forbindelse med lokalbedøvelser, men det er naturligvis at man som patient fortæller din læge om, hvad man har været udsat for forud for en pludselig hørenedsættelse.

Vi håber du kan bruge svaret til noget. Ellers er du meget velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen
hoerelse.info