december 27, 2011

Pessimisme kan skade hørelsen

Share

Et negativt syn på livet kan være medvirkende til nedsat hørelse.

Mennesker, som bare accepterer deres høretab som “endnu et tegn på alderdom”, kan vise sig at skade hørelsen yderligere – takket være dette syn på problemet.

Ifølge et forskningsstudie fra Yale-universitetet har mennesker med fordomme omkring alderdom og ældre – for eksempel at høj alder er lig med senilitet og svagelighed – ofte tendens til at overse forringelser af helbredet. Det resulterer i, at disse seniorer er mindre tilbøjelige til at søge lægehjælp til deres problemer – og at de går glip af en del af glæderne ved deres livs “gyldne år”.

Forskningsstudiet, som er det første af sin art, viste, at udover en række biologiske faktorer kan også sociale, fysiologiske faktorer såsom kulturelt bestemte aldersfordomme påvirke hørelsen.

546 personer på 70 år og derover deltog i studiet. Forsøgspersonerne blev interviewet om deres syn på ældre, og de fik undersøgt deres hørelse ved begyndelsen af studiet og igen tre år senere.

Kilde: www.hear-it.org