december 27, 2011

Personlig støjmåler i lommeformat

Share

Personlig støjmåler i lommeformat

Alt for mange bliver hver dag udsat for alt for meget støj på deres arbejdsplads. Selv om mange er klar over støjens ødelæggende konsekvenser for hørelsen, er der stadig mange, der ikke bruger høreværn. En ny, personlig støjmåler kan hjælpe med at gøre folk mere opmærksomme på omgivende støj.

Støj er en af de mest udbredte årsager til arbejdsskader indenfor mange erhverv.

I EU er der derfor vedtaget en fælles grænseværdi for støj på 87dB. På de arbejdspladser, hvor støjen overstiger 87 dB, er det arbejdsgiverens ansvar at sænke støjen. Kan det ikke lade sig gøre, skal de ansatte udstyres medhøreværn.

Men selv om der er adgang til høreværn, er det ikke altid at man som ansat er opmærksom på at bruge det. Selv om man er klar over at støjen er skadelig, er det ikke alle, der er klar over, hvor alvorlige skader støjen kan medføre.

Det problem har en hollandsk sikkerhedschef nu forsøgt at finde en løsning på. Han har udviklet en lille støjmåler – på størrelse med et kreditkort, som man have i lommen eller have hængende på tøjet. På den lille støjmåler er der tre dioder – en grøn, en gul og en rød.

Hvis støjen er under 80 dB, lyser den grønne diode. Hvis støjen er mellem 80 og 100 dB, lyser den gule diode og hvis det støjer mere end 100 dB, lyser den røde diode.

På den måde, kan man altid se, hvor høj støjen er – og på den måde blive mere opmærksom på at beskytte sin hørelse.

Kilde: www.hear-it.org

  • Se mere om den lille støjmåler her.