Personlig assistance under efteruddannelse

Share

Ledige kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold
Lønmodtagere kan få tilskud til personlig assistance ved deltagelse i kurser der er et led i arbejdet.
Selvstændige erhvervsdrivende kan få tilskud til personlig assistance ved deltagelse i kurser, der relateret til den pågældende branche.

Personlig assistance kan også ydes i forbindelse med deltagelse i efter- og videreuddannelse uden for normal arbejdstid til lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende samt til visse grupper af ledige.

Dog skal man være opmærksom på, om der i henhold til lovgivningen om den pågældende videregående uddannelse eller i henhold til reglerne om specialpædagogisk støtte efter SU-lovgivningen er adgang til personlig assistance.

 

  • Lovbekendtgørelse nr. 727 af 07.07.2009 om kompensation til handicappede i erherv, kapitel 4.